• پروژه شناسی و ظرفیت‌سازی مناطق روستایی( مشاغل روستای دوست)
پروژه شناسی و ظرفیت‌سازی مناطق روستایی( مشاغل روستای دوست)

پروژه شناسی و ظرفیت‌سازی مناطق روستایی( مشاغل روستای دوست)

جزییات پروژه

  • کارفرما : معاونت امور روستایی و عشایری استانداری سمنان
  • :
  • :