• عارضه‌یابی مالی شرکت تولید و بسته‌بندی مواد غذایی
عارضه‌یابی مالی شرکت تولید و بسته‌بندی مواد غذایی

عارضه‌یابی مالی شرکت تولید و بسته‌بندی مواد غذایی

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت الا سبز کویر شاهرود
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شاهرود
  • سال اجرا : 1400