راه اندازی واحد صنعتی رنگ کاری و پوشش دهی فلزات

  • راه اندازی واحد صنعتی رنگ کاری و پوشش دهی فلزات
راه اندازی واحد صنعتی رنگ کاری و پوشش دهی فلزات

راه اندازی واحد صنعتی رنگ کاری و پوشش دهی فلزات

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت تیوان صنعت نوید
  • خدمات : اخذ جواز تاسیس، نقل و انتقال زمین، ثبت شرکت
  • محل اجرا : استان سمنان