راه اندازی واحد تولید سیستم تهویه مطبوع

  • راه اندازی واحد تولید سیستم تهویه مطبوع
راه اندازی واحد تولید سیستم تهویه مطبوع

راه اندازی واحد تولید سیستم تهویه مطبوع

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت پرسان گستر پاسارگاد
  • خدمات : اخذ جواز تاسیس، نقل و انتقال زمین
  • محل اجرا : استان سمنان