راه‌اندازی واحد صنعتی تولید تیغ اره نواری

  • راه‌اندازی واحد صنعتی تولید تیغ اره نواری
راه‌اندازی واحد صنعتی تولید تیغ اره نواری

راه‌اندازی واحد صنعتی تولید تیغ اره نواری

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت پارس تیغ اره
  • خدمات : تغییرات ثبت شرکت
  • محل اجرا : شهرک صنعتی سمنان