راه‌اندازی واحد تولید و بسته‌بندی میوه و سبزیجات خشک

  • احداث واحد تولید و بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات خشک
احداث واحد تولید و بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات خشک

راه‌اندازی واحد تولید و بسته‌بندی میوه و سبزیجات خشک

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت سها صنعت پاک دامغان
  • خدمات :
  • محل اجرا : شهرستان دامغان