راه‌اندازی واحد بسته‌بندی مواد غذایی

  • بسته بندی مواد غذایی
بسته بندی مواد غذایی

راه‌اندازی واحد بسته‌بندی مواد غذایی

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت تک ستاره سمنان
  • خدمات :
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شهمیرزاد