راه‌اندازی واحد صنعتی تولید دستگاه هلیوگراور

  • راه‌اندازی واحد صنعتی تولید دستگاه هلیوگراور
راه‌اندازی واحد صنعتی تولید دستگاه هلیوگراور

راه‌اندازی واحد صنعتی تولید دستگاه هلیوگراور

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت کارنیک کنترل شرق
  • خدمات : ثبت شرکت، اخذ کد اقتصادی، اخذ جواز تاسیس، انتقال جواز، اخذ پروانه بهره برداری
  • محل اجرا : استان سمنان