• شیرینی اردی و غیر اردی
شیرینی اردی و غیر اردی

تولید انواع شیرینی آردی و غیرآردی

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای محمدحسین صفوی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شاهرود
  • خدمات ارائه شده : گزارش تحقیقات بازار و پلن بازاریابی-دیجیتال مارکتینگ-افزایش شعبه فروش