راه‌اندازی واحد صنعتی تولیدکننده اسپان باند

  • احداث واحد تولید اسپان باند
احداث واحد تولید اسپان باند

راه‌اندازی واحد صنعتی تولیدکننده اسپان باند

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت اسپان بافت کویر گرمسار
  • خدمات : اخذ کد اقتصای، ثبت نام ارزش افزوده، اخذ کارت بازرگانی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی گرمسار