توسعه مزرعه پرورش شترمرغ

توسعه مزرعه پرورش شترمرغ

جزییات پروژه

  • کاربر : شرکت افق پايدار قومس
  • محل اجرا : منطقه اقتصادی دلازیان (سمنان)
  • سرمایه گذاری : 32 میلیارد ریال