احداث واحد گوساله‌پرواری

  • احداث واحد گوساله پرواری
احداث واحد گوساله پرواری

احداث واحد گوساله‌پرواری

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای فیروزبخت
  • محل اجرا : استان سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 35 میلیارد ریال