• احداث واحد گردشگری (تفریحی اقامتی)
احداث واحد گردشگری (تفریحی اقامتی)

احداث واحد گردشگری( تفریحی-اقامتی)

جزییات پروژه

  • کارفرما : سرکار خانم محدثه ابراهیمی
  • محل اجرا : شهرستان مهدیشهر
  • سرمایه‌گذاری : 18 میلیارد ریال