• احداث واحد پرورش دام سبک
  • احداث واحد پرورش دام سبک
  • احداث واحد پرورش دام سبک
احداث واحد پرورش دام سبکاحداث واحد پرورش دام سبکاحداث واحد پرورش دام سبک

احداث واحد پرورش دام سبک

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای ناظری پور
  • محل اجرا : استان سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 11 میلیارد ریال