• احداث واحد بسته بندی پسته
احداث واحد بسته بندی پسته

احداث واحد سورتینگ و بسته‌بندی پسته

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای نعمتی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی دامغان
  • سرمایه‌گذاری : 65 میلیارد ریال