• احداث واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی
احداث واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی

احداث واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی

جزییات پروژه

  • کارفرما : دانشگاه سمنان
  • محل اجرا : استان سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 130 میلیارد ریال