• احداث واحد تولید و بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات خشک
احداث واحد تولید و بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات خشک

احداث واحد تولید و بسته‌بندی انواع میوه و سبزیجات خشک

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت سها صنعت پاک دامغان
  • محل اجرا : شهرک صنعتی دامغان
  • سرمایه‌گذاری : 91 میلیارد ریال