• احداث واحد تولید فرآورده‌های کاکائو
احداث واحد تولید فرآورده‌های کاکائو

احداث واحد تولید فرآورده‌های کاکائو

جزییات پروژه

  • کارفرما : شرکت دیبا طعم ترنج
  • محل اجرا : شهرک صنعتی سمنان
  • سرمایه‌گذاری : 150 میلیارد ریال