• احداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسط
  • احداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسط
  • احداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسط
احداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسطاحداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسطاحداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسط

احداث واحد تولید تابلو برق‌های فشار قوی، فشار ضعیف و فشار متوسط

جزییات پروژه

  • کارفرما : جناب آقای محمدرضا غلامی
  • محل اجرا : شهرک صنعتی شهمیرزاد
  • سرمایه‌گذاری : 96 میلیارد ریال