• لوازم خانگی
  • لوازم خانگی
  • لوازم خانگی
لوازم خانگیلوازم خانگیلوازم خانگی

 احداث واحد تولیدی انواع لوازم خانگی برقی

جزییات پروژه

  • کار فرما : ویرا صنعت سازان الماس  
  • محل اجرا : شهرک صنعتی ایوانکی
  • سرمایه : 106 میلیارد ریال