Archive for Category: فنی مهندسی

بازار ماشین‌آلات بسته‌بندی/ حجم بازار ماشین‌آلات بسته‌بندی تا سال ۲۰۲۸

تقاضای روزافزون برای نوشیدنی‌ها و موادغذایی بسته‌بندی شده، در کنار افزایش تقاضا و رشد صنایع در حوزۀ مراقبت‌های شخصی و دارویی، میزان تقاضا در بخش بازار ماشین‌آلات بسته‌بندی را به‌شکل چشمگیری نسبت به گذشته افزایش داده است. انتظار می‌رود...

بیشتر بخوانید