فنی مهندسی

فن بازار ملی منطقه ای

کارگزاری بازاریابی ماشین الات صنعتی

عارضه یابی

فن بازار ملی منطقه ای

خدمات شرکت مشاوران کسب و کار ایسان کاوش با عنوان بروکر(کارگزارتجارت فناوری دارای مجوز از سوی شبکه فن بازار ملی ایران)

۱- بازاریابی محصولات فناورانه و دانش بنیان

 • کمک به معرفی و بازاریابی محصولات شرکت ها و موسسات منطقه یا استان در کل کشور
 • همکاری و تعامل در فروش تجهیزات و فناوریهای شرکتها و موسسات عضو
 • مدیریت جلسات مذاکره تا رسیدن به عقد قرارداد

۲- رفع نیاز فناورانه از صنایع توسط بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور

 • شناسایی نیازها و مشکلات واحدهای فناور و تولیدی استان برای حل آنها
 • ارائه خدمات تخصصی فناوری مورد نیاز به اعضای فن بازار منطقه ای

۳- مشاوره امور سرمایه گذاری

 •  تدوین مستندات سرمایه گذاری از جمله  summery BP & FS
 • جذب سرمایه برای طرحهای فناورانه، اختراعات، استارتآپها و شرکتهای فناور

۴- برگزاری رویدادهای فستیوال عرضه نوآوریها و اختراعات

 •  برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی تخصصی در موضوعات انتقال ومبادلات فناوری
 • برگزاری نشست های تخصصی تبادل فناوری با حضور ذی نفعان و متخصصین ذیربط

مزایای حضور در فن بازار
 • حمایت از سرمایه گذاری بنگاه اقتصادی در تولید و تجاری سازی علم و فناوری
 • حمایت از بازار سازی محصولات نواورانه
 • اطاع رسانی نیازهای آتی شرکت های فناور
 • حمایت از استقرار شرکتهای علمی نواور در مناطق آزاد به منظور توسعه صادرات
 • تقویت و تسهیل تبادل فناوری
 • مایت و حفاظت از عرضه فناوری و دانش فنی
 • تأمین نیازهای فناوریبهره گیری از فنون تجاری سازی انتقال و انتشار
 • فناوری با تاکید بر فناوری پیشرفته

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.

کارگزاری بازاریابی ماشین الات صنعتی

خدمات شرکت مشاوران کسب و کار ایسان کاوش با عنوان`` کارگزار بازاریابی برنامه توسعه صنعت ماشین سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری``
 • بازاریابی و فروش ماشین آلات صنعتی ساخت داخل
 •  تسهیل در روابط تجاری و مبادلات ماشین آلات صنعتی
 • مشاوره و تکمیل پرونده سامانه بازاریابی برنامه توسعه صنعت ماشین سازی
 • مدیریت و اداره مذاکرات معاملات ماشینآلات صنعتی

مزایا حضور در برنامه توسعه صنعت ماشین سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • برخورداری از تسهیلات کم بهره (در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک یا جعاله ساخت ماشینآلات و استصناع) تا سقف ۷۰ درصد قیمت ماشین آلات
 • ارائه انواع ضمانتنامه های مورد نیاز سازندگان ماشین آلات پیشرفته با شرایط ترجیحی نسبت به بانکها و نهادهای مالی
 •  صدور گواهی ساختداخل برای سازندگان ماشین آلات پیشرفته

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.

کارگزاری بازاریابی ماشین الات صنعتی

چرا عارضه یابی را انجام دهید؟

اگرهنوز هم با توجه به نقاط ضعف و کاستی ها در سیستم خود بدنبال برنامهریزی استراتژیک نرفته اید.
اگر در زمینه برنامه ریزی استراتژیک تجربه اندکی دارید.
اگر سیستم برنامه ریزی استراتژیک دارید و برای اثرگذاری حداکثری نیازمند شناخت مشکلات و فرصت های نظام فعلی خود می باشید.

عارضه یابی را اجرا نمائید.

مزایای انجام عارضه یابی در کسب وکار شما

دریافت گزارش سنجش وضعیت موجود از نظر سطح اجرایی نظام مدیریت استراتژیک که بیانگر مسیر طی شده تاکنون می باشد.
دریافت گزارش نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان
دریافت گزارش نقشه راه تعالی ( تعیین الویت ها، فازبندی ها، بهبودها و راهکارهای تعالی)

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.