فروشگاه edd

اعطای گواهینامه ها

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌وکار‌نوآورانه (حضوری-آنلاین)

دوره جامع تحقیق و توسعه

دوره مقدماتی آموزش مجازی مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)

R&D

این محصول تمام نشده است