فروشگاه edd

اعطای گواهینامه ها

دوره آموزشی راه‌اندازی کسب‌وکار‌نوآورانه (حضوری-آنلاین)

دوره جامع تحقیق و توسعه