ضرورت مشاوره

مشاور چشم سوم است

همگان این را می دانند که همه علوم در یک نفر جمع نخواهد شد و تخصص چیزی نیست که به یکباره و بدون کسب تجارب دنیای کسب و کار به دست آید.

ادعای ما این است هر یک از تیم ایسان تخصص منحصر بفرد خود را دارد و در هر حوزه فعالیت شما ،کنار شماست بنابراین با همراهی ایسان، تیمی از متخصصان کسب و کار را کنار خود خواهید داشت.

ما با هدفگذاری ،برنامه استراتژیک شما را تدوین می کنیم.کسب و کار و ایده شما را ثبت کرده و به آن رسمیت و وجهه قانونی می دهیم.مدل درآمدی و پلن کسب و کار شما را تدوین کرده و بر اساس آن پلن فروش و برندینگ شما را تنطیم و اجرا می نماییم.

برنامه مشاوران ایسان برای شما :

 • اقدامات مقدماتی(ثبت)
 • تحقیقات بازار و نیاز سنجی
 • تعریف و تقسیم بازارها
 • تارگت گذاری و تعریف شاخص های ارزیابی
 • تهیه طرح کسب و کار
 • مشاوره اخذ تسهیلات بانکی
 • برنامه ریزی تولید محصول یا خدمت
 • بودجه بندی و هزینه
 • قیمت گذاری
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • برنامه ریزی مالی
 • بازاریابی
 • فروش
 • دیجیتال مارکتینگ
 • برندینگ و فروش

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد.

مشاوره کسب و کار در چه مواردی می تواند به شما راهنمایی دهد؟

مشاوره کسب و کار و تجارت در زمینه های زیر می تواند به شما راهنمایی ارائه دهد:

 • چگونه و با استفاده از چه راهکار هایی می توانید از رقبا پیشی بگیرید.
 • چه استراتژی هایی می تواند سهم بازار را به نفع کسب و کار شما افزایش دهد؟
 • ارائه راهکارهایی که می تواند به وفادار سازی مشتری بینجامد.
 • چگونه می توان، اعتبار برند خود را افزایش دهید.
 • چگونه و با چه روش هایی می توان بازاریابی کرد؟
 • چه مکان هایی برای تبلیغات مناسب و چه میزان تبلیغات برای کسب و کار مفید است؟
 • ارائه برنامه های مفید برای جلوگیری از کاهش هزینه های اولیه.
 • دریافت راهنمایی و راهکار هایی که به افزایش درآمد می انجامد.
 • دریافت راهنمایی و مشاوره درباره ی مدیریت شبکه های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال.
 • گسترش خدمات به مشتریان، در صورتی که نیاز به افزایش نیرو و درآمد نباشد.

و موارد دیگر که قطعا برای کسب و کار شما سودمند خواهد بود.