ضرورت مشاوره

مشاور چشم سوم است

همگان این را می دانند که همه علوم در یک نفر جمع نخواهد شد و تخصص چیزی نیست که به یکباره و بدون کسب تجارب دنیای کسب و کار به دست آید.

ادعای ما این است هر یک از تیم ایسان تخصص منحصر بفرد خود را دارد و در هر حوزه فعالیت شما ،کنار شماست بنابراین با همراهی ایسان، تیمی از متخصصان کسب و کار را کنار خود خواهید داشت.

ما با هدفگذاری ،برنامه استراتژیک شما را تدوین می کنیم.کسب و کار و ایده شما را ثبت کرده و به آن رسمیت و وجهه قانونی می دهیم.مدل درآمدی و پلن کسب و کار شما را تدوین کرده و بر اساس آن پلن فروش و برندینگ شما را تنطیم و اجرا می نماییم.

برنامه مشاوران ایسان برای شما :

 • اقدامات مقدماتی(ثبت)
 • تحقیقات بازار و نیاز سنجی
 • تعریف و تقسیم بازارها
 • تارگت گذاری و تعریف شاخص های ارزیابی
 • تهیه طرح کسب و کار
 • مشاوره اخذ تسهیلات بانکی
 • برنامه ریزی تولید محصول یا خدمت
 • بودجه بندی و هزینه
 • قیمت گذاری
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • برنامه ریزی مالی
 • بازاریابی
 • فروش
 • دیجیتال مارکتینگ
 • برندینگ و فروش

درخواست خود را برای ما ارسال کنید کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

حجم فایل ها نباید از 10 مگابایت بیشتر باشد. در صورت تمایل ارسال عکس یا مدارک می توانید آن را بارگزاری کنید.

مشاوره کسب و کار در چه مواردی می تواند به شما راهنمایی دهد؟

مشاوره کسب و کار و تجارت در زمینه های زیر می تواند به شما راهنمایی ارائه دهد:

 • چگونه و با استفاده از چه راهکار هایی می توانید از رقبا پیشی بگیرید.
 • چه استراتژی هایی می تواند سهم بازار را به نفع کسب و کار شما افزایش دهد؟
 • ارائه راهکارهایی که می تواند به وفادار سازی مشتری بینجامد.
 • چگونه می توان، اعتبار برند خود را افزایش دهید.
 • چگونه و با چه روش هایی می توان بازاریابی کرد؟
 • چه مکان هایی برای تبلیغات مناسب و چه میزان تبلیغات برای کسب و کار مفید است؟
 • ارائه برنامه های مفید برای جلوگیری از کاهش هزینه های اولیه.
 • دریافت راهنمایی و راهکار هایی که به افزایش درآمد می انجامد.
 • دریافت راهنمایی و مشاوره درباره ی مدیریت شبکه های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال.
 • گسترش خدمات به مشتریان، در صورتی که نیاز به افزایش نیرو و درآمد نباشد.

و موارد دیگر که قطعا برای کسب و کار شما سودمند خواهد بود.