ایسان

تعریف لوگو

لوگو ایسان
ایسان برگرفته از حروف اول عبارت “ایده سازان ناب” به دنبال خلق ایده های ناب و مدیریت و اجرای آنهاست. درخشش و تابندگی sun( ایسان کاوش ) بر رشد و بالندگی (کسب و کارها) متمرکز است.

مشاوره عالی و هدفمند توسط بهترین تیم

در فضای کسب و کار فعلی، کسب و کارهایی که هوشمندانه تغییرات شدید محیط را رصد کرده و از فرصت های پیش رو بهره مند شوند، موفق ترند. برای میل به این مقصود، با وجود انبوه اطلاعاتی که در محیط حرفه ای با آنها مواجه ایم، دسترسی به اطلاعات مفید و کارا در اسرع وقت، یکی از اصلی ترین دغدغه هاست. از طرفی انسان در زندگی امروزه نمی تواند در همه ی امور صاحب نظر و متخصص باشد و اینجاست که نقش راهبردی مشاوران تعریف می شود. با برآنیم با هدف ارتقا صنعت مشاوره و با بهره گیری از تیم با تجربه در حوزه های متنوع کسب و کار، با ارائه ی خدمات جامع، زنجیره  ی ارزش خدمات این صنعت را در کنار شما تکمیل نماییم.

“باور دارم به اینکه موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن و در این مسیر شاید نتوان کارهای فوق العاده انجام داد اما می شود کارها ی کوچک را فوق العاده انجام داد”

سیما صادقی

(مدیرعامل)

چشم انداز

به سوی چشم انداز
چرا گرد هم امدیم

چرا ما را باید انتخاب کنید

معرفی خدمات شرکت مشاوران کسب و کار ایسان کاوش

اعضا شرکت ما

با هم به سوی چشم انداز

هیئت مدیره

سیما صادقی

سیما صادقی

محمد مطهری

محمد مطهری

نوید فروزان فرد

نوید فروزان فرد

مجید اصفهانی

مجید اصفهانی

محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

جواد مطهری

جواد مطهری

مشاوران تیم

محمد مطهری

محمد مطهری

رضا کاریزی

رضا کاریزی

افشین عباسپور

افشین عباسپور

مسلم دبیریان

مسلم دبیریان

مجوزها و افتخارات

موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان
ایزو ایسان کاوش
مجوز صنعت معدن تجارت
گواهینامه عضویت و رتبه بندی
انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری