آموزش

بهترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی افزایش مهارت هاست

روش نوآورانه گروه آموزشی ایسان که مبتنی بر رویکرد یادگیری در عمل (Action Learning) است، روشی تعاملی و مبتنی بر ایجاد قابلیت در مخاطبان برنامه­ های آموزشی می­باشد.
در این روش فعالیت­های آموزشی و فعالیت­های مشاوره­ای به یکدیگر پیوند می‌خورند و امکان آموزش، مشاوره و اجرا به صورت همزمان فراهم می­شود.

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

مهارت های مدیریتی

کسب و کار کارآفرینی

بازاریابی و فروش

مالی - اقتصادی

مهندسی کشاورزی

مهارت های فردی

محصولات آموزشی

جزوات آموزشی

ویدئوآموزشی

فایل صوتی

رویداد ها

کارگاه ها

دوره های بلند مدت

دوره های کوتاه مدت

گالری آموزشی